वैद्यकीय शिक्षण व सं. संचालनालय 5000 पदांची भरती | DMER Bharti 2023.

DMER Recruitment 2023

DMER Recruitment 2023 : वैद्यकीय शिक्षण व संस्था संचालनायालयात तब्बल 5000 पदांची भरती निघालेली आहे तर शेवटची तारीख असणार आहे 25 – 5- 2023 अर्ज करण्याची या तारखेपर्यंत तुम्हाला अर्ज करायचा आहे आणि लागणारे तुम्हाला माहिती सर्व खाली दिलेली आहे जाहिरात बघून घ्यायचे त्यासोबतच तुम्हाला आपले ऑफिशियल सुद्धा बघून घ्यायची आहे आणि माहिती दिलेली वाचून घ्यायची तुम्हाला सर्व करून जाणार मग तर पूर्ण बघून घ्यायचं एकदा.

एकूण पदे : 5000 जागा.

Technical Post : – 905 पदांची भरती.

Non Technical Post’s:- 67 पदांची भरती.

Staff Nurse Post’s :- 3973 पदे.

___________________________

पदे आणि जागा.

Laboratory assistant : या पदासाठी 117 जागा आहेत.

Laboratory Technician : 180 जागा आहेत.

Staff Nurse / Superintendent : 4123 जागा आहेत एकूण.

Librarian : 13 पदे एकूण.

Sanitation Inspector : 9 पदांची जागा आहेत.

Dietitian : 19 पदे आहेत एकूण.

● Druggist 169 पदे असणार एकूण.

Documentalist / Bibliographer : 19 पदे.

Superintendent Of Social Services ( Medical ) : 83 पदांची जागा एकूण.

Mixer : 10 पोस्ट आहेत.

Occupational Therapist / Occupation Therapist : 7 पोस्ट आहेत.

Telephone Operator : 17 जागा एकूण.

Assistant Librarian : 17 पोस्ट आहेत.

Woman Superintendent / Warden : फक्त 5 पोस्ट.

Library Assistant : 16 पोस्ट.

Hostel Superintendent : ( Female ) :- 5 पोस्ट.

Hostel Superintendent : ( Male ) :- 3 पोस्ट.

Dungeon Assistant :- 10 पोस्ट.

X Rey Assistant : 24 पोस्ट.

Statistical Assistant : 3 पोस्ट.

आजून महिती साठी जाहिरात बगा.

सविस्तर माहिती :

वैद्यकीय शिक्षण व संस्था संचालनायलयात तब्बल येथे एकूण पाच हजार पदांची भरती येथे जाहीर झालेले आणि निघालेली आहेत आणि याचे जे काही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख असणार ती असणारे 25 मे 2023 तर या तारखेपर्यंतच तुम्हाला इथे आपला अर्ज त्यानंतर ही मान्य असणार नाही तर या तारखेपर्यंत तुम्ही भरून घ्यायचं.

तर यामध्ये एकूण 5000 पर्यंतची भरती निघालेलीच आहे आणि कोणत्या पदासाठी किती पद असणार आहे इथे तर हे सुद्धा मी तुम्हाला आता सांगून देते तर पहिला नंबर ला असणारे टेक्निकल पोस्ट असणारे टेक्निकल पोस्टमध्ये ते एकूण 905 पदांची भरती असणार आहे.

त्यानंतर असणाऱ्या नॉन टेक्निकल पोस्ट ठीक आहे म्हणजे टेक्निकल पदे तरी यामध्ये एकूण किती 67 यामध्ये अशा प्रकारचे माहिती दिलेली यानुसार इथे या एवढे पद असणारे यासाठी.

आणि तिसऱ्या पदासाठी ते असणारे स्टाफ नर्स पदे तर यासाठी इथे एकूण तीन हजार 3974 पदी असणार आहे तरीही असणारे मेगा भरती. तरी यामध्ये हे तब्बल तुम्हाला जितके पद मी सांगते आतापर्यंत इतके पदांची भरती यामध्ये आलेली आहे यामध्येच खूप पदांची असणार आहे म्हणून हे तुम्हाला माहिती आहे म्हणून छोटीशी दिलेली आहे.

त्यानंतर असणारा पहिलं जे काही पद असणार ते असणार रेल्वे असिस्टंट यामध्ये इथे एकूण 117 जागांची यामध्ये भरती निघालेली आहे त्यानंतर असणारा येथील टेक्निकल टेक्निशियन असणारे तर यामध्ये एकूण 180 पोस्ट असणार आहे ठीक आहे तरी एवढ्या जागा यामध्ये असणार.

त्यानंतर असणे तिसऱ्या क्रमांकाला स्टाफ नर्स असणारे सुपरटेनमेंट तर यामध्ये एकूण तब्बल इथे 4123 यामध्ये पोस्ट दिलेल्या आहेत तर अशाप्रकारे ह्या तिसऱ्या पदाकरता असणारे स्टाफ नर्स साठी इथे म्हणजे सप्रेडेंट यासाठी पदांची इतकी भरती यामध्ये निघालेली आहे.

त्यांनाच येणार आहे त्यानंतरच नाही तिथे लायब्ररी असणार आहेत तरी यामध्ये इथे एकूण 13 जागांची भरती असणार आहे यामध्ये तरी या पदाकरिता इथे फक्त तेरा पदांची इथे निवड होणार आहे तर अशा प्रकारची माहिती तुम्हाला यामध्ये मी दिलेली आहे.

त्यानंतर असणारा येथे आता सॅनिटायझेशन इन्स्पेक्टर यासाठी इथे तुम्हाला एकूण किती नऊ पदांची भरती इथे तुम्हाला जाहीर करण्यात आलेली आहे तर तुम्हालाही फक्त इतक्या बद्दलची भरती यामध्ये बघायला मिळणार आहे.

त्यानंतर असणारे ते ब्रिटिशन ठीक आहे तर यासाठी इथे 19 पोस्ट असणाऱ्या यामध्ये तर यामध्ये ते तुम्हाला 19 व त्यांची यामध्ये भरती असणारे या पदाकरिता अशाप्रकारे इथे तुम्हाला छोटीशी माहिती एक पुरवण्यात आलेली आहे.

त्यानंतर असणार आहे इथे पण रजिस्ट ठीक आहे पोस्ट असणार आहे तरी या पदाकरिता इथे 169 पदांची भरती यामध्ये तुम्हाला येथे देण्यात येणार आहे तर तुम्हाला अशा प्रकारे येथे तुम्हाला माहिती आतापर्यंत मिळाली असेल.

त्यानंतर असणारे डॉक्युमेंट लिस्ट आणि हो ग्राफर ठीक आहे तर या पदासाठी येते तुम्हाला 19 पद असणारे यामध्ये तर 19 पदांची भरती याकरिता तुम्हाला येथे देण्यात येणार आहे ठीक आहे तर अशा प्रकारची माहिती असणारे यामध्ये.

त्यानंतर असणार इथे सुप्रीटेंडेड ऑफ सोशल सर्विस मेडिकल तर या पदी करता येते तुम्हाला इथे एकूण 83 पदांची यामध्ये निवड असणार आहे तर या पदाकरिता तुम्हाला अशा प्रकारची या पदासाठी माहिती देण्यात आलेली आहे तर त्यानंतर दहा मिक्सर तर मिक्सर असणाऱ्या या पदाकरता इथे दहा पदांची भरती असणार आहे.

अशा प्रकारची माहिती तुम्हाला इथे पुरवण्यात आलेली आहे त्या नसणाऱ्या असणाऱ्या तर त्यानंतर असणारे तेव्हा फॅशनल थेरपीस्ट आणि ऑपरेशन थेरपीस्ट तर या पदाकरता येतात फक्त तुम्हाला सात पदांची भरती यामध्ये दिलेली आहे आणि यामध्ये फक्त सात पदांची यादी निवड होणार आहे.

त्यानंतर असणार आहे ते टेलिफोन ऑपरेटर असणार टेलिफोन ऑपरेटर साठी ते तुम्हाला सतरा पदांची यामध्ये भरता निघालेली आहे ठीक आहे तरी अशा प्रकारे यामध्ये तुम्हाला माहिती दिलेली आहे त्यानंतर असिस्टंट लायब्ररी असणारे तर या पदाकरता सुद्धा तुम्हाला इथे सतरा विधानसभेवरती दिलेली आहे फक्त 17 तर या या पदासाठी तुम्हाला अशी माहिती देण्यात आलेली आहे.

त्यानंतर असणारे इथे कॉमन सुपरहिट आणि ऑर्डन तर या पदाच्या फक्त पाच पर्यंतची भरती निघालेली तुम्हाला पाच पर्यायांमध्ये बघायला मिळणार आहे त्यानंतर असणाऱ्या लायब्ररी असिस्टंट तुम्हाला इथे 16 पदांची भरती दिसणार आहे समोर तर यामध्ये फक्त तुम्हाला सोडा पदांची भरती यामध्ये माहितीनुसार देण्यात आलेली आहे.

होस्टेल सुपरहिट असणारे आणि हे फीमेल साठी असणार आहे तर यामध्ये फक्त पाच पदांची भरती येथे दिलेली आहे त्यानंतर असणाऱ्या होस्टेल सेपरेटेड ही मेल साठी असणारे जे पुरुष यांच्यासाठी तरी ते तीन पोस्ट दिलेल्या फक्त तीन पदक जागा उपस्थित असणार आहे ते फक्त.

त्यानंतर असणारा येथे पाहतो तेरा पृष्ठ त्यासाठी 20 पदांची भरती दिलेली आहे त्यानंतर असणार आहे इथे तरी या करता येते फक्त बारापर्यंत भरती दिलेली आहे त्यानंतर असणार आहे ते एक्स-रे असिस्टंट असणारे यासाठी तुम्हाला येथे चोवीस पदांची यामध्ये भरती दिलेली आहे.

त्या माहितीनुसार फक्त 24 पदरी आणली असणार आहेत त्याच्यानंतर असणारे स्टेटस आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला इथे अशा प्रकारची माहिती देण्यात आलेली आहे त्यानंतर सुद्धा माहिती आहे मी तुम्हाला समोर सांगणार होतो खूप सारे माहिती तर ही माहितीच पूर्ण तुमच्यापर्यंत माझी हे काम असणाऱ्या तर हेच आपल्याला साध्य करायचे आहे.

त्यानंतर असणार आहे इथे डायरेक्टर ऑफ फिजिशियन एज्युकेशन आणि डायरेक्टर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग तर या पदाकरता इथे फक्त तीन पदांची भरती निघालेली आहे या पदासाठी तुम्हाला फक्त तीन मध्ये जागा दिलेली आहे.

तर त्यानंतर असणार आहे ते टेक्निक मेजरमेंट असणार आहे यासाठी फक्त एक पदांची भरती असणार आहे त्यासोबत या पदासाठी 15 पदांची भरती निघालेली आहे आणि पुन्हा असिस्टंट डेंटल टेक्निशियन असणारे असिस्टंट याकरिता चार पदांची भरती निघालेली आहेत त्यासोबतच इथे कलेक्टर येतो ब्लॅक यासाठी फक्त त्यांचे भरती लिहिलेली आहे.

त्यानंतर असणारे ड्रायव्हर साठी इथे तब्बल इथे 49 पदांची भरती लागलेली आहे तर कलेक्शन टेबल असणार इथे 42 पद असणारे याकरता 42 पदांची भरती असणार आहे त्यानंतर होम आणि फॉरेस्ट असणार आहे सोबतच हाऊस पेपर आणि लाईन पेपर या पदासाठी येथे एकूण सोळा पदांची भरती येथे दिलेली आहे.

त्यानंतर असणारे ते एक्स-रे टेक्निशियन साठी सांगितलं त्या मी तुम्हाला त्याच्यानंतर कार्पेटर साठी सुद्धा सांगितले आता कटारीने जोडी जोडारी जोडारी मिस्त्री व्यासपीटर साठी असणारे इथे फक्त साफ पदांची भरती त्यानंतर असणार इलेक्ट्रिसिटी असणार.

यासाठी फक्त एकच पोस्ट असणार आहे स्टेटस स्टेटस ओके तर या भागातील तीन पद असणार आहेत पदाकरिता इथे तुम्हाला एकूण बारा येथे पदे दिलेले आहेत हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे प्रत्येक पदार्थ स्टेनोग्राफर असणार आहे याच्यासाठी फक्त येथे तीन पदे दिले तर कुंडली म्हणायचं त्यानंतर असणारे.

त्यानंतर असणार आहे इथे आठवी आणि भाकरी आणि शेवटचा पदाची माहिती मी तुम्हाला आता इथे पुरवणार आहे तर स्टेनोग्राफर असणार आहे तर या पदाकरिता इथे तुम्हाला पूर्ण 37 पदांची यामध्ये भरती जागा तुम्हाला दाखवण्यात आलेली आहे ठीक आहे मी

त्यानंतर असणार आहे शैक्षणिक पात्रता तर यालाच आपण क्वालिफिकेशन असेही सुद्धा म्हणू शकतो तर या पदाकरता तुम्हाला काय काय क्वालिफिकेशन लागणार आहे तर हे तुम्हाला कसं जाणून घ्यायचे हा प्रश्न सुद्धा तुमचा तुम्हाला नक्कीच येणार आहे तर याबद्दल मी तुम्हाला आता पण सांगणाऱ्या माहिती.

तर तुम्हाला आपलं खाली जायचं सर्वात खाली झाली तुम्हाला एक ऑप्शन दिसेल तिथे शिक्षण पात्रता म्हणजे शैक्षणिक पात्रता अशी आणि ब्रॅकेट मध्ये क्वालिफिकेशन सुद्धा दिसून जाईल तर तिथे मी एक पीडीएफ दिलेली आहे तर ते पीडीएफ तुम्हाला डाउनलोड करायचे.

या पीडीएफ मध्ये मी तुम्हाला पूर्णपणे माहिती दिलेली आहे ती तुम्हाला कशाप्रकारे क्वालिफिकेशन लागणार आहे पहिल्याच असणार आहे तर त्यामध्ये म्हणजे एक दोन चार पाच पेजेस असणार आहे त्या पेजेस मध्ये तुम्हाला वेगवेगळे प्रकारे माहिती दिलेली आहे की कॉलिफिकेशन काय काय तुम्हाला हवा असणारा यामध्ये.

त्यानंतर असणारे ते जॉबच लोकेशन म्हणजे तुमची जिथे नोकरी असणार आहे ते कुठे असणाऱ्या नोकरीचे लोकेशन तर हा प्रश्न सुद्धा खूप महत्त्वाच्या असणाऱ्या मेल तर हे असणारे पूर्ण आपल्या महाराष्ट्रामध्ये ठीक आहे तर महाराष्ट्र मध्ये त्याचे भरतीच्या जागा निघणार आहे सगळीच माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचणे हा माझा ध्येय आहे.

त्यानंतर असणारे तुम्हाला यामध्ये एप्लीकेशन तिथे कार्यक्रम तुम्ही म्हणजे अर्ज कराल त्यासाठी तुम्हाला ठीक आहे लागणार आहे ठीक आहे तर गेलं तुम्हाला इथे हजार रुपये असणार असे काय म्हणजे हजार रुपये दिलेली आहे त्यानंतर असं काही रिझर्व रिझर्व कॅट ई डब्ल्यू एस असणार आहे.

यांच्यासाठी इथे आरएस 900 रुपये अशा प्रकारचे इथे पैसे दिलेले आहेत क्वालिफिकेशन म्हणजे आपलिकेशन फी अर्ज करण्याचा करिता तर अशाच प्रकारे तुम्हाला दोन्ही म्हणजे प्रकारे तुम्हाला मी माहिती दिलेली आहे ती तुम्हाला यामध्ये अर्ज करण्यासाठी फी किती किती लागणार आहेत ते.

या नंबर असणार आहे ते वयाची पात्रता म्हणजे वयाची लिमिट म्हणजे एच लिमिट तरी ते 18 ते 38 वर्ष असायला पाहिजे असं दिलेलं आहे त्यानंतर जिथे एससी एसटी याच्यासाठी किती पाच वर्षे दिल्लीला आहे आपली डेट असणारे म्हणजे तुम्हाला.

शेवटची आणि अंतिम दिनांक अर्ज करण्याची तर ती असणारा येथे 25 मे 2023 तर मी आधी पण सांगते तुम्हाला बी या तारखेपर्यंत तुम्हाला इथे अर्ज आपला पूर्णपणे क्लिअर करून घ्यायचा आहे त्याच्यानंतर असणारे डिटेल नोटिफिकेशन असणार.

म्हणजेच इथे पीडीएफ तर डिटेल म्हणजे मध्ये जर तुम्हाला माहिती हवी असेल तर ती पीडीएफ तुम्हाला इथे घेऊन जावे लागणार आहे तर व्हिडिओ मी तुम्हाला खाली दिलेलीच आहे त्याला जाहिरात असे म्हणतात तरी जाहिरात म्हणून दिलेली आहे मी आणि त्याचेच ब्रॅकेट मध्ये पीडीएफ सुद्धा असेल.

दिले छोटासा तर तुम्हाला ते बघून घ्यायचं ते डाऊनलोड करून तुम्हाला सर्वपल्ली माहिती लिहून घ्यायचे त्यामध्ये मी पूर्णपणे तुम्हाला माहिती दिलेली आहे की तुम्हाला काय काय म्हणजे त्यामध्ये असणार जाहिरातीमध्ये छोट्या छोट्या गोष्टी त्या पूर्णपणे त्यामध्ये सांगितले त्यांनी त्यांच्याकडून माहिती आलेली आहे तर तुम्हाला समजून जाणार सर्व.

त्यानंतर असणारे आपला एकच करायचे तुम्हाला ऑनलाईन तर तुम्हाला यामध्ये ऑनलाईनच अप्लाय करावा लागणार आहे तर ऑनलाईन अप्लाय करण्याकरता मला सुद्धा एका सर्वात खाली मी ऑप्शन दिलेला आहे अर्ज करा म्हणून ब्रॅकेट मध्ये ऑनलाईन अप्लाय म्हणून सुद्धा लिहून दिलेला आहे तर फक्त तुम्हाला त्याच्यावर येते क्लिक करायचं.

दिसेल त्यावर क्लिक करून जायचंय आणि त्यानंतर तुम्हाला तिथे आपल्या जिगर करण्याचे मेन पेज असणार आहे तुमच्याकडे दासबोर्ड होण्याची त्याला तर तो पेज तिथे ओपन होऊन जाणार त्यानंतर तुम्ही आपला अर्थ इथे ऑनलाइन प्रकारे ते सबमिट करू शकाल तसेच प्रकारची माहिती तुम्हाला या पूर्ण ब्लॉक मध्ये मी दिलेली आहे तर धन्यवाद.

नोकरीचे ठिकाण : संपुर्ण महाराष्ट्र.

अर्ज शुल्क : Gen रुपये. 1000 Rs. /- ( Reserved Cat EWS/ Orphans रुपये. 900/-.

● वयाची मर्यादा : 18 ते 38 वर्ष एवढे./ SC ST + 5 वर्ष.

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख : 25 मे 2023.

पात्रता (Qualification ) : येथे क्लिक करा.

जाहिरात : येथे क्लिक करा.

अर्ज करा ( Apply Online ) : येथे क्लिक करा.