महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागमध्ये लघुलेखक चपराशी इ. पदांची भरती

MSED Bharati 2023 MSED Bharati 2023 : महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्कट विभागामध्ये लघुलेखक आणि लघु टंकलेखक आणि इतर पदांचे भरतीला सुरुवात 512 नवीन पदांसाठी येथे जागा निघालेल्या आहेत. ● एकूण पदे : 512 पदांची भरती होणार. ● पदांची नावे : लघुलेखक ( निम्मश्रेणी ) लघुटंकलेखक, जवान , जवान -नि – वाहन चालक ( गट क … Read more